Translate

Sunday, 31 July 2016

Tanah Rizab Melayu

Tanah Rizab Melayu

Terdapat sesetengah hartanah yang mempunyai status “Tanah Rizab Melayu” (Perhatian: Ini tidak sama dengan hartanah “Bumi Lot”). Hartanah ini tidak boleh dipindah hak milik kepada Bukan-Melayu dalam apa-apa keadaan. Dan seperti dalam hartanah pegangan berpajakan, persetujuan negeri diperlukan untuk pemindahan permilikan.


Majoriti bank tidak akan memberi pinjaman gadai janji kepada hartanah Tanah Rizab Melayu.


email : malaysiapropertiespure@gmail.com
FB Page : Malaysia Good Properties Investment

klik 

No comments:

Post a Comment