Translate

Sunday, 31 July 2016

Apa itu Geran ?

Pembahagian Hakmilik (Geran)

Semua hartanah mempunyai hakmilik yang menandakan pemilik harta. Semasa fasa pembinaan dan pembangunan, kemungkinan bahawa balutan seluruh tanah akan berada di bawah satu "Master Title". Tetapi biasanya, rumah bertingkat-tingkat atau pangsapuri akan dibina di atas sebuah tanah dan dijual secara individu. Jadi sebenarnya, "Master Title" akan dibahagikan kepada beberapa bahagian kecil sebelum dijual kepada pembeli individu. Bagi rumah teres / banglow, ia dikenali sebagai "Individual Title"
Bagi hartanah untuk bangunan tinggi, ini dikenali sebagai "Strata titles". Apabila dibahagikan, untuk memindahkan pemilikan, satu Memorandum Pemindahan (MoT) akan difailkan di Pejabat Tanah. Nama pembeli akan muncul pada geran itu sendiri, menjadikan mereka pemilik baru yang sah bagi hartanah itu.
Walau bagaimanapun, ia adalah perkara biasa bagi pemaju untuk menjual hartanah yang masih dalam Master Title, dan pembahagian hanya boleh berlaku beberapa tahun kemudian. Dalam kes sedemikian, untuk membeli / menjual, Surat Ikatan Penyerahan Hak sementara (Deeds of Assignment) akan difailkan di Mahkamah Tinggi, bukannya MoT di Pejabat Tanah. Berdasarkan Master Title, pemaju masih pemilik sah. Walaupun begitu, pemaju telah "menyerahkan semua hak mereka" bagi petak / unit individu dalam tanah itu kepada pembeli. Perhatikan bahawa apabila individual/strata titles dikeluarkan, proses pemindahan hakmilik secara rasmi (menggunakan title deed) seperti yang dinyatakan diatas masih perlu dilakukan secara standard.
Master Title
Pemaju merupakan pemilik yang sah. Menggunakan DoA yang dibuat di mahkamah tinggi untuk memberikan hakmilik sesuatu hartanah kepada pembeli 
Satu rangkaian Perjanjian Jual dan Beli (SPA) dan DoA kembali kepada jualan asal perlu digunakan untuk membuktikan hakmilik terbaru.
Kebanyakan bank tidak akan membiayai suatu hartanah jika ia masih dalam Master Title selepas 10 tahun projek siap. 
Individual / Strata Title
Pembeli merupakan pemilik yang sah. Mengguanakan MoT untuk menukarkan nama pemilik atas hakmilik hartanah di Pejabat Tanah
Nama atas geran hartanah adalah mencukupi untuk membuktikan hak milik terbaru. - 
Tiada isu dalam pembiayaanemail : malaysiapropertiespure@gmail.com
FB Page : Malaysia Good Properties Investment

klik 


Malaysia-Good-Properties-Investment-

No comments:

Post a Comment