Translate

Thursday, 18 January 2018

APA ITU HAKMILIK STRATA ? Q & A

SOALAN LAZIM BAHAGIAN HAKMILIK STRATA

S : Apakah yang dimaksudkan Hakmilik Strata?
J : Hakmilik yang dikeluarkan untuk setiap unit (petak) bagi sesebuah bangunan yang mempunyai dua tingkat atau lebih atas tanah berimilik yang dipegang sebagai satu lot dimana kelulusan bagi memecah bahagi bangunan tersebut telah diluluskan (Seksyen 6 AHS). Contohnya, Rumah Pangsa, Pangsapuri, Kondominium, Penthouse, Kompleks Komersial dan Rumah Kedai.

S : Bilakah Hakmilik Strata perlu dipohon?
J : Permohonan boleh dibuat oleh pemaju/pemilik tanah walaupun bangunan yang telah siap dibina itu belum dikeluarkan Sijil Menduduki (C.F.). Permohonan sedemikian hanya akan diluluskan oleh PTG setelah hakmilik tetap dan Sijil Menduduki penuh diperolehi.

S : Bagaimanakah caranya memohon Hakmilik Strata?
J : Permohonan hendaklah dibuat secara bertulis dengan disertakan bayaran dan lain keperluan seperti dalam senarai semak.

S : Mengapakah Hakmilik Strata perlu dipohon dan didaftarkan?
J : Ia bertujuan untuk menjamin kepentingan pembeli rumah berbilang tingkat sebagai pemilik berdaftar dari segi pegangan hakmilik strata. Faedah-faedah yang boleh dinikmati oleh pemilik petak berdaftar seperti berikut :-
Hak ke atas harta bersama mengikut unit syer setiap petak.
Hak ke atas keuntungan dari hasil jualan tanah sekiranya pecah bahagi bangunan ditamatkan atau tanah dijual.
Hak ke atas pampasan insuran akibat dari bencana alam.
Hak mendapat sokongan, perkhidmatan dan perlindungan bagi petaknya.
Mempunyai kuasa-kuasa sebagai seorang pemilik berhubung dengan petaknya seperti membuat urusniaga (pindahmilik, memajak, menggadai dan sebagainya).

S: Apakah yang dimaksudkan dengan Petak?
J: Di dalam skim strata, unit strata dikenali sebagai ‘petak’.

S: Apakah yang dimaksudkan dengan Petak Aksesori?
J: Petak aksesori adalah petak lain yang digunakan secara eksklusif oleh tuan punya petak hakmilik strata. Contohnya, tempat letak kereta yang hanya boleh digunakan secara eksklusif oleh pemilik petak.

S: Apakah yang dimaksudkan dengan Perbadanan Pengurusan?
J: Terdiri daripada pemilik-pemilik petak di dalam skim strata. Ia terbentuk secara automatik bila hakmilik strata didaftarkan melalui Buku Daftar Strata.

S: Apakah yang dimaksudkan dengan Harta Bersama?
J: Harta Bersama ditakrifkan sebagai semua di atas tanah berimilik kecuali petak dan petak aksesori seperti tangga, bumbung, taman dan sebagainya.

S: Apakah yang dimaksudkan dengan Unit Syer?
J: Setiap petak diumpukkan unit syer dan ditunjukkan di dalam pelan strata. Jumlah umpukan unit syer adalah berbeza bergantung kepada pelbagai faktor seperti saiz petak, lokasi petak, harga jualan petak, harga pasaran petak dan lain-lain. Pembayaran caruman adalah berdasarkan umpukan unit syer bermaksud semakin besar unit syer makin tinggi caruman yang dibayar.

Rujukan Bahasa Malaysia:


No comments:

Post a Comment