Translate

Wednesday, 26 August 2015

Sifat Hartanah Di Malaysia

Sifat-Sifat Hartanah Di Malaysia 

Apabila membeli hartanah di Malaysia, terdapat pelbagai perbezaan sifat (contoh: pajakan, pecahan dan jenis tanah) bagi sesuatu hartanah. Setiap perbezaan sifat akan mengalami perbezaan semasa proses pemindahmilikan hartanah dan boleh mempengaruhi permohonan pinjaman rumah/perumahan. Mari kita lihat apakah perbezaan


gambar hiasan courtesy google

Pegangan Kekal vs Pegangan Berpajakan.

Tanah pegangan berpajakan adalah dimiliki oleh negeri dan ia dipajakan kepada “pemilik” untuk beberapa tahun tertentu. Menjelang akhir pajakan, pemilik dikehendaki membayar yuran untuk melanjutkan tempoh pajakan. Tanah pegangan kekal pula kepunyaan pemilik (pembeli) selama-lamanya.
Selainitu, semasa proses penjualan dan pembelian, kebenaran adalah diperlukan daripada pihak berkuasa negeri (Pejabat Tanah) sebelum pemindahan boleh diteruskan. Kerajaan boleh menahan kelulusannya atas beberapa sebab. Disebabkan langkah tambahan ini, ia boleh mengambil masa yang lama untuk membeli / menjual hartanah pajakan.
Hartanah pegangan kekal biasanya lebih mahal dari hartanah pegangan berpajakan dengan spesifikasi yang sama.
-Pegangan Berpajakan
Tanah milik negeri, dipajak kepada pemilik untuk beberapa tahun 
Pada akhir pajakan, pemilik perlu membayar untuk melanjutkan pajakan 
Memerlukan persetujuan negeri (yang diperolehi di pejabat tanah) untuk memindahkan pemilikan 
Kebanyakan bank tidak akan membiayai hartanah jika baki pajakan kurang daripada 30 tahun 
Pegangan Kekal / Bebas
Tanah dimiliki oleh (pemilik) pembeli
Pemilikan adalah kekal selama-lamanya
Tidak memerlukan persetujuan negeri untuk memindahkan pemilikan (kecuali dalam sifat-sifat tertentu diperuntukkan khas) 
Tiada persoalan bagi tempoh pajakan untuk pinjaman perumahan. 

Pembahagian hakmilik (Geran)

Semua hartanah mempunyai hakmilik yang menandakan pemilik harta. Semasa fasa pembinaan dan pembangunan, kemungkinan bahawa balutan seluruh tanah akan berada di bawah satu "Master Title". Tetapi biasanya, rumah bertingkat-tingkat atau pangsapuri akan dibina di atas sebuah tanah dan dijual secara individu. Jadi sebenarnya, "Master Title" akan dibahagikan kepada beberapa bahagian kecil sebelum dijual kepada pembeli individu. Bagi rumah teres / banglow, ia dikenali sebagai "Individual Title"
Bagi hartanah untuk bangunan tinggi, ini dikenali sebagai "Strata titles". Apabila dibahagikan, untuk memindahkan pemilikan, satu Memorandum Pemindahan (MoT) akan difailkan di Pejabat Tanah. Nama pembeli akan muncul pada geran itu sendiri, menjadikan mereka pemilik baru yang sah bagi hartanah itu.
Walau bagaimanapun, ia adalah perkara biasa bagi pemaju untuk menjual hartanah yang masih dalam Master Title, dan pembahagian hanya boleh berlaku beberapa tahun kemudian. Dalam kes sedemikian, untuk membeli / menjual, Surat Ikatan Penyerahan Hak sementara (Deeds of Assignment) akan difailkan di Mahkamah Tinggi, bukannya MoT di Pejabat Tanah. Berdasarkan Master Title, pemaju masih pemilik sah. Walaupun begitu, pemaju telah "menyerahkan semua hak mereka" bagi petak / unit individu dalam tanah itu kepada pembeli. Perhatikan bahawa apabila individual/strata titles dikeluarkan, proses pemindahan hakmilik secara rasmi (menggunakan title deed) seperti yang dinyatakan diatas masih perlu dilakukan secara standard.
Master Title
Pemaju merupakan pemilik yang sah. Menggunakan DoA yang dibuat di mahkamah tinggi untuk memberikan hakmilik sesuatu hartanah kepada pembeli 
Satu rangkaian Perjanjian Jual dan Beli (SPA) dan DoA kembali kepada jualan asal perlu digunakan untuk membuktikan hakmilik terbaru.
Kebanyakan bank tidak akan membiayai suatu hartanah jika ia masih dalam Master Title selepas 10 tahun projek siap. 
Individual / Strata Title
Pembeli merupakan pemilik yang sah. Mengguanakan MoT untuk menukarkan nama pemilik atas hakmilik hartanah di Pejabat Tanah
Nama atas geran hartanah adalah mencukupi untuk membuktikan hak milik terbaru. - 
Tiada isu dalam pembiayaan

Tanah Rizab Melayu

Terdapat sesetengah hartanah yang mempunyai status “Tanah Rizab Melayu” (Perhatian: Ini tidak sama dengan hartanah “Bumi Lot”). Hartanah ini tidak boleh dipindah hak milik kepada Bukan-Melayu dalam apa-apa keadaan. Dan seperti dalam hartanah pegangan berpajakan, persetujuan negeri diperlukan untuk pemindahan permilikan.
Majoriti bank tidak akan member pinjaman gadai janji kepada hartanah Tanah Rizab Melayu.

Pihak kami merupakan pasukan " Consultant @ Advisor Properties " Profesional 
dalam penjualan properties / hartanah di Malaysia seperti Tanah , Hotel Dan sebagainya.
Kami bersama Syarikat Guaman Berdaftar dan dilantik dalam urusan jual beli Hartanah. 
Sekiranya Anda sedang mencari Tanah-tanah dan hotel-hotel diMalaysia 
dan serius untuk memiliki @ membeli 
Sila email : malaysiapropertiespure@gmail.com
Kredit : Loanstreet.com.my

No comments:

Post a Comment